Σάββατο 20 Ιουνίου 2009

Αναπηρία Σήμερα

Η
«Αναπηρία Σήμερα» είναι οργάνωση με μέλη, που είτε προέρχονται από τον αναπηρικό χώρο, είτε λειτουργούν με διάφορες ιδιότητες σε αντικείμενα συναφή με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των αναπήρων και εμποδιζόμενων ατόμων όλων των κατηγοριών. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α. Π. Θ. διοργανώθηκε σειρά ενημερωτικών δράσεων, που σε πρώτη φάση αφορούν την ευαισθητοποίηση των πολιτών για ζητήματα σχετικά με την αναπηρία. Οι στόχοι μας περιλαμβάνουν επίσης την οργανωμένη εθελοντική προσφορά, καθώς και την εποικοδομητική παρέμβαση προς αρμόδιους φορείς και πρόσωπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου